Zmiana adresu w zagranicznym urzędzie skarbowym

  • Czy chcą Państwo zmienić adres korespondencyjny /kontaktowy jaki maja Państwo przypisany w systemie zagranicznego urzędu skarbowego?
  • Zmienili Państwo swój adres zamieszkania/zameldowania?Należy niezwłocznie o tym fakcie poinformować zagraniczny urząd skarbowy. Uniknie się tym samym sytuacji kiedy to urząd będzie przesyłał pisma na Państwa były adres. Brak reakcji na wezwanie z zagranicznego urzędu skarbowego może nieść za sobą wiele niepotrzebnych kosztów i komplikacji. Mogą tego Państwo łatwo uniknąć.
  • W zagranicznym urzędzie skarbowym jako adres do kontaktu mają Państwo podany zagraniczny adres kontaktowy? Zmienili Państwo miejsce pracy, tym samym adres zamieszkania ? Musisz o tym fakcie poinformować zagraniczny urząd skarbowym.
  • W zagranicznym urzędzie skarbowym jako adres do kontaktu mają Państwo podany zagraniczny adres kontaktowy? Chcą go Państwo jednak zmienić na polski adres kontaktowy?Zakończenie pracy w danym kraju nie wiąże się z zakończeniem kontaktu z zagranicznym urzędem skarbowym.

W tych jak i innych działaniach związanych ze zmiana adresu korespondencyjnego/kontaktowego w zagranicznym urzędzie skarbowym chętnie Państwu pomożemy.

Usługa dotyczy Państw: Holandia, Szwecja, Dania oraz Norwegia oraz innych.

Zapraszamy do kontaktu

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>