Podatek Niemcy

Chcesz uzyskać zwrot podatku z Niemiec?

Chętnie pomożemy!

Niemieckie prawo podatkowe to nasza specjalność. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, przedstawiając swoim Klientom rozwiązania na najwyższym poziomie. Staramy się dopasować do ich własnych potrzeb oraz pomóc w szybkim uzyskaniu pieniędzy.
O zwrot podatku może ubiegać się każdy, kto pracował legalnie w Niemczech, a jego pracodawca odprowadzał zaliczki na podatek. Rozliczyć się z urzędem skarbowym (Finanzamt) możemy do 4 lat wstecz tj. 2021, 2020, 2019, 2018. Ponadto rozliczenie z zagranicznym urzędem nie powoduje problemów z rozliczeniem się z urzędem polskim.

Termin złożenia rozliczenia za rok 2021 upływa 31 lipca 2022 roku, ale nie jest on ostateczny.

Dokumenty potrzebne do rozliczenia się:

  • niemiecka karta podatkowa (Lohnsteuerbescheinigung) wydawana za każdy rok podatkowy po 31 grudnia danego roku przez pracodawcę lub miesięczne odcinki z wypłaty (Abrechnung) za ostatni miesiąc pracy u każdego pracodawcy z danego roku podatkowego;
  • zaświadczenie o dochodach z polskiego urzędu skarbowego EU/EWR.

Co to jest kwota wolna od podatku?

Kwota dochodu niepowodującego obowiązku zapłaty podatku dochodowego oznacza to, że jeśli dochód brutto podatnika nie przekroczył tej kwoty, to należy się całkowity zwrot podatku, który został potrącany przez pracodawcę.

Kwoty wolne od podatku:

2020 – 9 408 € dla osób samotnych, 18 816 € dla małżeśtw

2021 – 9 744 € dla osób samotnych, 19 488 € dla małżeństw


Dla kwoty wolnej od podatku, która wpływa na obniżenie miesięcznej przedpłaty na podatek od wynagrodzenia mogą zostać uwzględnione następujące okoliczności:

  • Koszty uzyskania przychodu, jak np. koszty dojazdów lub prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego, jeśli podatnik ma miejsce zamieszkania również w Polsce. Do tego wliczają się również pokój do pracy lub koszty dokształcania;
  • Wydatki specjalne, jak np. darowizny lub wydatki na opiekę nad dziećmi i nauczanie;
  • Nadzwyczajne obciążenie, jak np. koszty związane z chorobą, opłatą domu opieki, upośledzeniem lub koszty związane z utrzymaniem potrzebujących członków rodziny;
  • Przy zarabiających niewielkie kwoty niewykorzystaną kwotę wolną z pierwszego zatrudnienia uwzględnia się jako kwotę wolną przy drugim zatrudnieniu.

W przypadku korzystania z jakiejkolwiek ulgi trzeba posiadać potwierdzenia poniesionych kosztów i móc ją udokumentować, np.: bilety, paragony za paliwo, rachunki za zakwaterowanie, umowa najmu itp. Jeżeli podatnik nie posiada dowodów na powyższe ulgi, to prosimy o kontakt, a indywidualnie rozpatrzymy sytuację.
Kto ma prawo do korzystania z powyższych ulg podatkowych?

Ulgi podatkowe należą się osobom fizycznym, które podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech. Dla celów podatkowych są to osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium Niemiec lub stale przebywające w Niemczech, to znaczy dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Istnieje także możliwość złożenia wniosku o objęcie nieograniczonym obowiązkiem podatkowy w Niemczech w niemieckim w Urzędzie Skarbowym, jeżeli 90 procent dochodów w roku kalendarzowym podlega opodatkowaniu w Niemczech lub dochody, które nie podlegają opodatkowaniu w Niemczech nie przekroczą kwoty w wysokości 50 % z kwoty 9.000,00 euro. Przy spełnieniu niniejszych przesłanek osoby te podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich przychodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.
Osoby fizyczne, które nie mają w Niemczech miejsca zamieszkania lub stałego pobytu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od przychodów osiąganych na terytorium Niemiec, tzn. podlegają w Niemczech ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Dla tych osób niemieckie Urzędy Skarbowe nie uwzględnią, m. in. kwoty wolnej od podatku, kwoty wolnej na dzieci, kwoty odciążenia dla osób samotnie wychowujących dzieci lub świadczeń związanych z utrzymaniem, tzw. „podwójnego domostwa“.
Dla celów ulg podatkowych może być więc korzystny nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech.

Pamiętajmy o spójności danych, które przekazujemy

Zawsze musimy pamiętać o zachowaniu spójności naszych danych personalnych. W przypadku zmiany nazwiska – wszystkie dokumenty muszę być podpisane tym samym nazwiskiem, które widnieje na Lohnsteuerkarte, Lohnsteuerbescheinigung.
Ponadto musimy zebrać informacje o dochodach w Polsce lub innych krajach. Niezbędna jest również historia naszego zatrudnienia, daty rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz nazwa i adres pracodawcy.

Procedura zwrotu podatku „Krok po kroku”

1. Dostarczenie do nas niezbędnych dokumentów.

Na naszej stronie internetowej można pobrać komplet dokumentów niezbędnych do rozliczenia się. Na pierwszej stronie znajduje się instrukcja, jakie dokumenty należy do nas dostarczyć. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów wysyłamy dokumenty również na e-maila oraz za pośrednictwem poczty polskiej bezpośrednio do domu. Dokumenty można również uzyskać we wszystkich naszych oddziałach w całej Polsce.

2. Od sporządzenia deklaracji do otrzymania decyzji.

Odeślij do nas podpisane dokumenty, wtedy my zajmiemy się resztą. W momencie gdy posiadamy komplet dokumentów oraz opłaconą usługę przystępujemy do sporządzenia zeznania podatkowego. Osobiście wysyłamy je do odpowiedniego urzędu skarbowego w Niemczech. Okres oczekiwania na decyzję trwa od 3 do 6 miesięcy, natomiast jest to tylko termin umowny. Decyzja podatkowa przychodzi bezpośrednio do Klientów i widnieje na niej dokładna kwota zwrotu oraz informacje dotyczące konta bankowego. W niektórych przypadkach należy potwierdzić konto, dlatego niezbędne jest zachowanie ciągłości korespondencji pomiędzy nami a urzędem. W trakcie rozliczenia deklaracji przez Niemiecki Urząd Skarbowy mogą przychodzić do Klientów pisma, np. nadanie numeru podatkowego (Steuernummer) i numeru identyfikacyjnego (ID nummeru) bądź innego typu pisma, których kopie prosimy w miarę możliwości jak najszybciej przesłać na e-maila lub pocztą tradycyjną. Wtedy znacznie przyśpieszy to wydanie decyzji podatkowej i przelanie pieniędzy ze zwrotu podatku na rachunek bankowy.

3. Zwrot podatku.

Po otrzymaniu decyzji podatkowej urząd przelewa zwrot na konto od 4 do 6 tygodni. Jeśli kwota zwrotu podatku jest niezgodna z wyliczoną, to istnieje możliwość odwołania się od decyzji w terminie jednego miesiąca od daty jej wystawienia.

To takie proste!

  • Dokumenty do pobrania – rok podatkowy 2018

1. INSTRUKCJA NIEMCY

2. FORMULARZ NIEMCY

3. Umowa podatek

4. Einkommensteuererklarung 2018

5. bankverbindung fur die erstattung 2018

6. zaświadczenie EU-EOG Niemcy 2018

7. Pełnomocnictwo

Załącznik nr 1 codzienne podróże do Niemiec

Załącznik nr 1 podróże na terenie Niemiec

  • Dokumenty do pobrania – rok podatkowy 2019