Inne usługi Holandia dodatek na dzieci

Otrzymujesz zasiłek rodzinny KINDERBIJSLAG z Holandii? Należą Ci się jeszcze dodatkowe pieniądze z tytułu dodatku na dzieci!

 

Co to jest Kindgebonden budget?

Jest to dodatek na dziecko/dzieci dla osób, które pobierają holenderski zasiłek rodzinny – Kinderbijslag, a ich dochód brutto rocznie nie przekroczył w roku 2016 jak i 2017 konkretnej kwoty, które przedstawiamy poniżej.

 

Warunki, jakie musisz spełniać, by ubiegać się o Kindgebonden budget?

 • posiadać dzieci do 18 roku życia,
 • pobierać zasiłek rodzinny w Holandii – Kinderbijslag,
 • dochody osoby wnioskującej nie mogą być wyższe niż € 113.415 za rok 2018, natomiast za rok 2019 nie mogą być wyższe niż € 114.776
 • wspólne dochody osoby wnioskującej jak i partnera fiskalnego nie mogą być wyższe niż € 143.415 za rok 2018, natomiast za rok 2018 nie mogą być wyższe niż € 145.136.
 • oboje rodzice powinni mieć obywatelstwo holenderskie lub pozwolenie na pobyt w Holandii z prawem do ubiegania się o dodatki przysługujące w tym kraju. Osoby, które mieszkają poza granicami Holandii, ale pracują w tym kraju lub mieszkają w Holandii, ale pracują za granicą, mogą również ubiegać się o dodatek do zasiłku rodzinnego, ale w tym wypadku urząd bierze pod uwagę zasiłki otrzymywane poza granicami Niderlandów.

Jaką kwotę można otrzymać?

Holenderskie dofinansowanie do dziecka kindgebonden budget uzależnione jest od dochodów – im więcej zarabiasz, tym mniej pieniędzy dostaniesz. Z kolei osoby, których dochody są niższe niż wyznacza to próg minimalny – otrzymają maksymalną kwotę dofinansowania.

 

Wysokość dodatku zależy od ilości posiadanych dzieci i za rok 2018 wynosi:

 • 1.150 euro w przypadku jednego dziecka,
 • 2.050 euro w przypadku dwoje dzieci,
 • 2.335 euro w przypadku troje dzieci,
 • 2.335 + 295 euro na czworo dzieci i każde kolejne.

 

Natomiast w roku 2019 wysokość dodatku wynosi:

 • 1.152 euro w przypadku jednego dziecka,
 • 2.129 euro w przypadku dwoje dzieci,
 • 2.417 euro w przypadku troje dzieci,
 • 2.417 + 288 euro na czworo dzieci i każde kolejne.

O dodatek wnioskuje się tylko raz. W następnych latach w większości przypadków powinien być przedłużany automatycznie.

Do kiedy można wnioskować o Kindgebonden budget?

Należy pamiętać, że wnioski na dodatek na dziecko/dzieci za rok 2018 będą przyjmowane do 31 sierpnia 2019. Natomiast za rok 2019 wnioski można składać przez cały rok 2019 aż do 31 sierpnia 2020 roku. Po tym terminie pieniądze przysługujące nam z tego tytułu przepadają bezpowrotnie.

 

Pamiętajmy o spójności danych, które przekazujemy

Zawsze musimy pamiętać o zachowaniu spójności naszych danych personalnych. W przypadku zmiany adresu lub konta należy urząd o tym poinformować, dlatego że urząd będzie kierował korespondencję na adres znany w systemie, a zwrot dodatku na konto widniejące w systemie urzędu.

 

Procedura usługi „Krok po kroku”

1. Dostarczenie do nas niezbędnych dokumentów.

Na naszej stronie internetowej można pobrać komplet dokumentów niezbędnych do starania się o dodatek na dzieci – Kindgebonden budget. Na pierwszej stronie znajduje się instrukcja, jakie dokumenty należy do nas dostarczyć. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów wysyłamy dokumenty również na e-maila oraz za pośrednictwem poczty polskiej bezpośrednio do domu. Dokumenty można również uzyskać we wszystkich naszych oddziałach w całej Polsce.

2. Od sporządzenia wniosku do otrzymania decyzji.

Odeślij do nas podpisane dokumenty, wtedy my zajmiemy się resztą. W momencie gdy posiadamy komplet dokumentów oraz opłacona usługę przystępujemy do sporządzenia wniosków. Osobiście wysyłamy je do odpowiedniego urzędu. Okres oczekiwania na decyzję trwa od 2 do 3 miesięcy, natomiast jest to tylko termin umowny. Decyzja przychodzi bezpośrednio do Klientów i widnieje na niej dokładna kwota zwrotu oraz informacje dotyczące konta bankowego. W niektórych przypadkach należy potwierdzić konto, dlatego niezbędne jest zachowanie ciągłości korespondencji pomiędzy nami a urzędem. W trakcie pracy nad wnioskiem przez Holenderski Urząd mogą przychodzić do Ciebie pisma, których kopie prosimy w miarę możliwości jak najszybciej przesłać na e-maila lub pocztą tradycyjną. Wtedy znacznie przyśpieszy to wydanie decyzji i zwrot dodatku na konto.

3. Zwrot dodatku na dzieci.

Po otrzymaniu decyzji urząd przelewa dodatek na konto od 4 do 6 tygodni. Po otrzymaniu decyzji istnieją dwa sposoby wypłaty środków: co miesiąc przelewem na konto bądź jednorazowa wypłata środków po zakończeniu roku podatkowego, za który zwrot został przyznany. Zwrot dodatku jest wypłacany przez holenderski urząd skarbowy bezpośrednio na konto podatnika. Jeśli kwota dodatku jest niezgodna z wyliczoną, to istnieje możliwość odwołania się od decyzji w terminie 6 tygodni od daty jej wystawienia.

Dokumenty do pobrania:

1. INSTRUKCJA  KINDGEBONDEN BUDGET

2. FORMULARZ KINDEBONDEN BUDGET

3. Umowa inne usługi

4. Dokumenty w j.holenderskim

5. Pełnomocnictwo