Rejestracja konta bankowego

  • Zagraniczny urząd skarbowy wzywa Państwa do rejestracji numeru rachunku bankowego w swoim systemie?
  • Chcą Państwo otrzymań zwrot podatku z Danii? Muszą Państwo dokonać tzw. rejestracji NemKonto.
  • Otrzymali Państwo zwrot podatku ze Szwecji w formie „czeku”, a chcą Państwo otrzymać jednak zwrot na rachunek bankowy?
  • Zmienili Państwo swój numer rachunku bankowego?
  • Dokonali Państwo zamknięcia rachunku bankowego jaki był zarejestrowany w zagranicznym urzędzie skarbowym?
  • Chcą Państwo zmienić zagraniczny numer rachunku na polski bądź odwrotnie?

Zakończenie pracy w danym kraju nie wiąże się z zakończeniem kontaktu z zagranicznym urzędem skarbowym.

W tych jak i innych działaniach związanych ze zmianą/rejestracja rachunku bankowego w zagranicznym urzędzie skarbowym chętnie Państwu pomożemy.

Usługa dotyczy Państw: Holandia, Szwecja, Dania oraz Norwegia oraz innych.

Zapraszamy do kontaktu

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>