NOWOŚCI W HOLENDERSKICH PRZEPISACH PODATKOWYCH NA ROK 2015

Z dniem 01.01.2015 roku  zostają zniesione następujące ulgi:

  • ulga na utrzymanie  dziecka do lat 21,
  • ulga dl rodziców samotnie wychowujących dzieci (nadal pozostanie ulga na dziecko poniżej 12 roku życia naliczana na osobę, która osiągnęła dochód roczny minimum 4 857 euro),
  • jako rekompensata za zniesienie ulgi podatkowej dla samotnych rodziców, podniesione zostaną kwoty dodatku do rodzinnego – Kindgebondenebudget – za rok 2015 – być może wielu z Państwa otrzymało już wyższe wyliczenia wynikające właśnie z powyższego faktu oczywiście przy określonych proporcjach zarobkowych.

Z dniem 01.01.2015 roku wchodzi w życie ”kwalificerend buitenlands belastingplichtige”, co w dokładnym tłumaczeniu oznacza ” podatnik kwalifikujący się do ulg”.
Podatnik posiadający dobra materialne poza Holandią będzie miał prawo do ulg jeśli:

  • pochodzi z kraju  członkowskiego Unii Europejskiej,
  • dochód osiągnięty w Holandii (wspólny z  ewentualnym partnerem fiskalnym) wyniesie 90% dochodów łącznych,
  • potrafi udokumentować kryterium 90%.

Zmiany oznaczają, iż w roku 2015 nastąpi większa kontrola wszystkich osiąganych dochodów w strefie Unii Europejskiej.