Zasiłek rodzinny

Chcesz złożyć wniosek o Kinderbijslag? Nie zwlekaj!

Chętnie pomożemy!

Każda osoba, która pracuje legalnie na terenie Holandii i ma opłacane holenderskie ubezpieczenie, ma prawo złożyć wniosek o holenderski zasiłek rodzinny – Kinderbijslag w SVB. Ideą zasiłku rodzinnego jest pomoc w utrzymaniu własnych dzieci, a także:

 • dzieci adoptowanych;
 • dzieci, dla których jesteś rodziną zastępczą;
 • pasierbów lub
 • innych dzieci, które są wychowywane i utrzymywane w rodzinie jak własne.

Jeżeli wnioskujący nie jest zameldowany ze swoim dzieckiem pod wspólnym adresem, to konieczne jest przedstawienie dowodów na przekazywanie środków na utrzymanie dziecka jego rodzicowi lub opiekunowi. Takimi dowodami są wyciągi bankowe świadczące o przekazywaniu pieniędzy. Minimalna kwota przekazywanych środków pieniężnych na utrzymanie dziecka                 ( wymagana przez SVB ) to 430  euro kwartalnie.

Kinderbijslag wypłacany jest na każde dziecko od urodzenia do ukończenia 18. roku życia. Jeżeli dziecko powyżej 18. roku życia nadal się uczy, to zasiłek i tak mu nie przysługuje.

Wniosek o Kinderbijslag możemy składać nawet do roku wstecz. Holenderski urząd nadpłaci zasiłek za zaległe miesiące.

 

Wysokość wypłacanego zasiłku rodzinnego z Holandii od 01.07.2018

Dziecko poniżej 6. lat  202,23  euro
Dziecko poniżej 12. lat 245,57 euro
Dziecko poniżej 17. lat 288,90 euro

 

Terminy wypłacania zasiłku rodzinnego z Holandii w 2018 roku

Holenderski zasiłek rodzinny wypłacany jest raz na trzy miesiące ( kwartał ). Okres zasiłkowy rozpoczyna się zatem w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku. SVB wypłaca świadczenie po upływie danego kwartału.

Poniżej termin wypłat w 2019 roku:

 • 2 stycznia 2019 r.: zasiłek rodzinny za czwarty kwartał 2018 r.
 • 3 kwietnia 2019 r.: zasiłek rodzinny za pierwszy kwartał 2019 r.
 • 1 lipca 2018 r.: zasiłek rodzinny za drugi kwartał 2019 r.
 • 1 października 2018 r.: zasiłek rodzinny za trzeci kwartał 2018 r.

Zmiana danych

Każda osoba pobierająca holenderski zasiłek rodzinny musi informować SVB o wszelkich zmianach w sytuacji rodzinnej. Należy to zrobić w przeciągu 4 tygodni ( osoby zamieszkałe na terenie Holandii ) lub 6 tygodni ( osoby zamieszkałe poza terenem Holandii ). Należy zgłaszać następujące zmiany:

 • zmiana składu rodziny;
 • zmiana miejsca zamieszkania;
 • separacja małżonków;
 • zawarcie związku małżeńskiego;
 • pobyt, praca lub zasiłek poza Holandią;
 • inne świadczenia z tytułu utrzymania dziecka;
 • dochody dziecka powyżej 16 roku życia;
 • zmiana opieki prawnej;
 • informacje o kształceniu dziecka powyżej 16 roku życia;
 • koszty utrzymania dziecka;
 • zmiana pobytu dziecka.

Niedotrzymanie terminu może równać się z otrzymaniem kary w wysokości od  25 euro wzwyż , która zostanie potrącona z wypłaconego zasiłku.

Dokumenty potrzebne do wnioskowania o zasiłek:

 • Międzynarodowy akt małżeństwa.
 • Międzynarodowy akt urodzenia dziecka/dzieci.
 • Zaświadczenie o pobieraniu lub o niepobieraniu świadczeń rodzinnych w Polsce.
 • Zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych w Polsce lub w Holandii.
 • Zaświadczenie o płaceniu lub otrzymywaniu alimentów w Polsce.
 • Kopia decyzji o przyzynaiu wcześniej holenderskiego zasiłku rodzinnego.

Pamiętajmy o spójności danych, które przekazujemy

Zawsze musimy pamiętać o zachowaniu spójności naszych danych personalnych. W przypadku zmiany nazwiska – wszystkie dokumenty muszę być podpisane tym samym nazwiskiem, które widnieje na dokumentach z holenderskich urzędów.

Ponadto musimy zebrać informacje o dochodach w Polsce lub innych krajach. Niezbędna jest również historia naszego zatrudnienia, daty rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz nazwa i adres pracodawcy.

 

Procedura zwrotu podatku „Krok po kroku”

1. Dostarczenie do nas niezbędnych dokumentów.

Na naszej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty do pobrania” można pobrać komplet dokumentów niezbędnych do wnioskowania. Na pierwszej stronie znajduje się instrukcja, jakie dokumenty należy do nas dostarczyć. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów wysyłamy dokumenty również na e-maila oraz za pośrednictwem poczty polskiej bezpośrednio do domu. Dokumenty można również uzyskać we wszystkich naszych oddziałach w całej Polsce.

2. Od sporządzenia wniosku do otrzymania decyzji.

Odeślij do nas podpisane dokumenty, wtedy my zajmiemy się resztą. W momencie gdy posiadamy komplet dokumentów oraz opłaconą usługę przystępujemy do sporządzenia wniosku o zasiłek rodzinny. Osobiście wysyłamy go do odpowiedniego urzędu w Holandii. Okres oczekiwania na decyzję trwa od 6 do 9 miesięcy, natomiast jest to tylko termin umowny. Decyzja przychodzi bezpośrednio do Klienta i widnieją na niej dokładne kwoty przyznanego zasiłku. W niektórych przypadkach należy potwierdzić konto, dlatego niezbędne jest zachowanie ciągłości korespondencji pomiędzy nami a urzędem. W trakcie przetwarzania wniosku przez Holenderski Urząd Rodzinny – SVB mogą przychodzić do Klienta pisma, których kopie prosimy w miarę możliwości jak najszybciej przesłać na e-maila lub pocztą tradycyjną. Wtedy znacznie przyśpieszy to wydanie decyzji i przelanie pieniędzy na rachunek bankowy.

3. Wypłata zasiłku rodzinnego.

Po otrzymaniu decyzji urząd przelewa zasiłek na konto od 4 do 6 tygodni. Jeśli kwota jest niezgodna z wyliczoną, to istnieje możliwość odwołania się od decyzji w przeciągu 6 tygodni od daty jej wystawienia przez SVB.

 

To takie proste!

Wielu Polaków pracujących za granicą nie wie o możliwości wnioskowania o zasiłek rodzinny lub o nim wie, ale nie ubiega się o niego, nie mając czasu lub ochoty na bieganie po urzędach i wypełnianie formularzy. Jednak korzystając z usług biura podatkowego, procedura zwrotu staje się o wiele prostsza.

Dokumenty do pobrania:

1. INSTRUKCJA ZASIŁEK HOLANDIA