Podatek Holandia

Chcesz uzyskać zwrot podatku z Holandii? 

Chętnie pomożemy!

 

O zwrot podatku może ubiegać się każdy, kto pracował legalnie w Holandii, a jego pracodawca odprowadzał zaliczki na podatek. O zwrot podatku za pracę w Holandii można ubiegać się za 5 ostatnich lat, tj. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Urząd rozpatruje zeznania podatkowe średnio od 3 do 9 miesięcy, ale formalnie na rozpatrzenie sprawy ma  3 lata.

Dokumenty potrzebne do rozliczenia się:

 • holenderska karta podatkowa ( Jaaropgaaf – Jaaropgaaven) wydawana za każdy rok podatkowy po 31 grudnia danego roku przez pracodawcę lub ostatni odcinek z wypłaty ( Salarisspecification ) u każdego pracodawcy z danego roku podatkowego;
 • zaświadczenie o dochodach z polskiego urzędu skarbowego.

Zmiany w systemie podatkowym od 2016 roku (za dochody z roku 2015)

Od 2016 roku nastąpiły zmiany w Holandii związane z systemem podatkowym. Główna zmiana dotyczyła „kryterium dochodu”. Ulgi są naliczane tylko tym osobom, które mogą udokumentować 90 % dochodu z Holandii. Urząd holenderski wymaga również przedstawienia zaświadczenia o dochodach z polskiego urzędu skarbowego. Zaświadczenie o dochodach można uzyskać po złożeniu deklaracji PIT-36 w polskim urzędzie skarbowym – służymy pomocą również w tym zakresie.

Czy mam obowiązek rozliczenia się z holenderskim urzędem skarbowym?

Standardowo osoby niezameldowane nie mają obowiązku rozliczenia się.

Natomiast rozliczenie się z holenderskim urzędem jest obowiązkowe w przypadku, gdy:

 • podatnik otrzymał wezwanie z urzędu nakazujące złożyć deklarację;
 • podatnik otrzymał z urzędu zeznanie formularz C-biljet z danymi podatnika i terminem złożenia deklaracji w urzędzie;
 • podatnik pracował w Holandii i osiągnął dochód, a we wstępnych obliczeniach wynika, że musi zapłacić do urzędu więcej niż 45 euro.

Za niezłożenie zeznania w podanym terminie urząd holenderski nakłada na podatnika karę od 226 euro wzwyż.

Z jakich ulg można skorzystać w rozliczeniu z holenderskim urzędem skarbowym?

Jedną z najbardziej popularnych ulg to rozliczenie ze współmałżonkiem lub partnerem, z którym mamy razem dziecko. Popularnie nazywana „rozłąkowym”. Od stycznia 2011 roku nastąpiła zmiana w przepisach podatkowych w Holandii i partnerem fiskalnym może zostać:

 • współmałżonek lub partner, z którym mamy zawarty oficjalny związek partnerski u notariusza lub przez sąd;
 • partner, z którym mamy wspólne dziecko;
 • partner, z którym wspólnie zakupiliśmy dom lub mieszkanie.

Warunki podatkowe, jakie należy spełniać wnioskując o ulgę „rozłąkowe” za rok 2018 w przypadku osób niezameldowanych na terenie Holandii, to:

 • roczny dochód brutto osoby pracującej w Holandii musi przekraczać 20.142 euro;
 • roczny dochód brutto partnera fiskalnego nie może przekraczać 3.000,00 euro, a jeżeli jest on pozbawiony dochodu, to rozliczenie jest jeszcze bardziej korzystne;
 • jeżeli Twoim partnerem fiskalnym nie jest współmałżonek(a), to wymagane jest wspólne zameldowanie min. 6 miesięcy w danym roku podatkowym.

Tylko osoby, które mają nadany BSN, wcześniej zwany SOFI, mogą złożyć zeznanie podatkowe. Jeżeli partner fiskalny nie posiada BSN/SOFI, to zostanie on nadany przy opracowywaniu rozliczenia. Możemy w jego imieniu zawnioskować o nadanie numeru BSN/SOFI.

Jakie dokumenty są potrzebne do wnioskowania o nadanie numeru BSN/SOFI?

Aby dokonać rozliczenia podatku z ulgą „rozłąkowego“, niezbędne jest aby partner/współmałżonek posiadał numeru BSN/SOFI.

Dokumenty potrzebne do wnioskowania o nr BSN/SOFI:

 • międzynarodowy akt małżeństwa;
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowania z Urzędu Miasta lub Gminy ( wraz z tłumaczeniem przysięgłym na jeden z języków: angielski, niemiecki, holenderski );
 • zaświadczenie o dochodach z polskiego urzędu skarbowego obojga;
 • kopia dokumenty nadania numeru BSN/SOFI współmałżonka, który pracował w Holandii;

Pamiętajmy o spójności danych, które przekazujemy

Zawsze musimy pamiętać o zachowaniu spójności naszych danych personalnych. W przypadku zmiany adresu lub konta należy urząd o tym poinformować, dlatego że urząd będzie kierował korespondencję na adres znany w systemie, a zwrot podatku na konto widniejące w systemie urzędu.

Ponadto musimy zebrać informacje o dochodach w Polsce lub innych krajach. Niezbędna jest również historia naszego zatrudnienia, daty rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz nazwa i adres pracodawcy.

Procedura zwrotu podatku „Krok po kroku”

1. Dostarczenie do nas niezbędnych dokumentów.

Na naszej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty do pobrania” można pobrać komplet dokumentów niezbędnych do rozliczenia się. Na pierwszej stronie znajduje się instrukcja, jakie dokumenty należy do nas dostarczyć. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów wysyłamy dokumenty również na e-maila oraz za pośrednictwem poczty polskiej bezpośrednio do domu. Dokumenty można również uzyskać we wszystkich naszych oddziałach w całej Polsce.

2. Od sporządzenia deklaracji do otrzymania decyzji.

Odeślij do nas podpisane dokumenty, wtedy my zajmiemy się resztą. W momencie gdy posiadamy komplet dokumentów oraz opłaconą usługę przystępujemy do sporządzenia zeznania podatkowego.

Deklaracja jest wysyłana elektronicznie za pomocą profesjonalnego oprogramowania akceptowanego przez holenderski urząd skarbowy – Belastingdienst. Nie potrzebujemy do wykonanie tej usługi żadnych kodów ( DIGID lub pincode ).

Decyzja podatowa przychodzi bezpośrednio do Klientów i widnieje na niej dokładna kwota zwrotu oraz informacje dotyczące konta bankowego. W niektórych przypadkach należy potwierdzić konto, dlatego niezbędne jest zachowanie ciągłości korespondencji pomiędzy nami a urzędem.W trakcie rozliczenia deklaracji przez Holenderski Urząd Skarbowy mogą przychodzić do Klientów pisma, których kopie prosimy w miarę możliwości jak najszybciej przesłać na e-maila lub pocztą tradycyjną. Wtedy znacznie przyśpieszy to wydanie decyzji o zwrot podatku na konto.

3. Zwrot podatku.

Po otrzymaniu decyzji podatkowej urząd przelewa zwrot na konto od 4 do 6 tygodni. Jeśli kwota zwrotu podatku jest niezgodna z wyliczoną, to istnieje możliwość odwołania się od decyzji w terminie 6 tygodni od daty jej wystawienia.

To takie proste!

Wielu Polaków pracujących za granicą nie wie o możliwości zwrotu nadpłaconego podatku lub o nim wie, ale nie ubiega się o niego, nie mając czasu lub ochoty na bieganie po urzędach i wypełnianie formularzy. Jednak korzystając z usług biura podatkowego, procedura zwrotu staje się bardzo prosta.

Do każdego rozliczenia podchodzimy indywidualnie tak aby zwrot podatku był jak najbardziej korzystny dla klienta.

Wymagane dokumenty do rozliczenia:

 • dokumenty do pobrania – zwrot podatku 2014:

1. INSTRUKCJA HOLANDIA 2014

2. FORMULARZ HOLANDIA 2014

3. Umowa podatek

4. Podpis elektroniczny,

5. opgaaf rekeningnummer

6. dokument dotyczący kopii dowodu osobistego

7. Pełnomocnictwo

Jeżeli posiadają Państwo zarejestrowany już numer rachunku bankowego w holenderskim urzędzie skarbowym mogą Państwo pominąć następujące dokumenty:

 • Opgaaf rekeningnummer,
 • zaświadczenie z banku,
 • kolorową kopia dowodu tożsamości,
 • dokument dotyczący kopii dowody

a w formularzu w miejscu na numer rachunku prosimy wpisać „nie potwierdzam numeru rachunku”

Proszę pamiętać, iż urząd czasem kontrolnie prosi podatków o potwierdzenie numeru rachunku bankowego.

 • dokumenty do pobrania  – zwrot podatku 2015:

1. INSTRUKCJA HOLANDIA 2015

2. FORMULARZ HOLANDIA 2015

3. Umowa podatek

4. Opgaaf rekeningnummer

5a. zaświadczenie o dochodach za rok 2015 (1 strona),

5b. zaświadczenie o dochodach za rok 2015 (2 strona)

6. Dokument dotyczący kopii dowodu osobistego

7. Pełnomocnictwo

Jeżeli posiadają Państwo zarejestrowany już numer rachunku bankowego w holenderskim urzędzie skarbowym mogą Państwo pominąć następujące dokumenty:

 • Opgaaf rekeningnummer,
 • zaświadczenie z banku,
 • kolorową kopia dowodu tożsamości,
 • dokument dotyczący kopii dowody

a w formularzu w miejscu na numer rachunku prosimy wpisać „nie potwierdzam numeru rachunku”

Proszę pamiętać, iż urząd czasem kontrolnie prosi podatków o potwierdzenie numeru rachunku bankowego.

 • dokumenty do pobrania – zwrot podatku 2016:

1. INSTRUKCJA HOLANDIA 2016

2. FORMULARZ HOLANDIA 2016

3. Umowa podatek

4. Opgaaf rekeningnummer

5. zaświadczenie_o_dochodach_2016

6. Dokument dotyczący kopii dowodu osobistego

7. Pełnomocnictwo

Jeżeli posiadają Państwo zarejestrowany już numer rachunku bankowego w holenderskim urzędzie skarbowym mogą Państwo pominąć następujące dokumenty:

 • Opgaaf rekeningnummer,
 • zaświadczenie z banku,
 • kolorową kopia dowodu tożsamości,
 • dokument dotyczący kopii dowody

a w formularzu w miejscu na numer rachunku prosimy wpisać „nie potwierdzam numeru rachunku”

Proszę pamiętać, iż urząd czasem kontrolnie prosi podatków o potwierdzenie numeru rachunku bankowego.

 •  dokumenty do pobrania  – zwrot podatku 2017:

1. INSTRUKCJA HOLANDIA 2017

2. FORMULARZ HOLANDIA 2017

3. Umowa podatek

4. Opgaaf rekeningnummer

5. zaświadczenie_o_dochodach_NL_2017

6. dokument dotyczący kopii dowodu osobistego

7. Pełnomocnictwo

Jeżeli posiadają Państwo zarejestrowany już numer rachunku bankowego w holenderskim urzędzie skarbowym mogą Państwo pominąć następujące dokumenty:

 • Opgaaf rekeningnummer,
 • zaświadczenie z banku,
 • kolorową kopia dowodu tożsamości,
 • dokument dotyczący kopii dowody

a w formularzu w miejscu na numer rachunku prosimy wpisać „nie potwierdzam numeru rachunku”

Proszę pamiętać, iż urząd czasem kontrolnie prosi podatków o potwierdzenie numeru rachunku bankowego.

 • dokumenty do pobrania  – zwrot podatku 2018:

1. INSTRUKCJA HOLANDIA 2018

2. FORMULARZ HOLANDIA 2018

3. Umowa podatek

4. Opgaaf rekeningnummer

5. Zaświadczenie o dochodach 2018

6. Dokument dotyczący kopii dowodu osobistego

7. Pełnomocnictwo

 • dokumenty do pobrania  – zwrot podatku 2019:

https://ersabelasting.pl/wp-content/uploads/2020/02/1.-INSTRUKCJA-HOLANDIA-2019-scalone.pdf

Jeżeli posiadają Państwo zarejestrowany już numer rachunku bankowego w holenderskim urzędzie skarbowym mogą Państwo pominąć następujące dokumenty:

 • Opgaaf rekeningnummer,
 • zaświadczenie z banku,
 • kolorową kopia dowodu tożsamości,
 • dokument dotyczący kopii dowody

a w formularzu w miejscu na numer rachunku prosimy wpisać „nie potwierdzam numeru rachunku”

Proszę pamiętać, iż urząd czasem kontrolnie prosi podatków o potwierdzenie numeru rachunku bankowego.

 • dokumenty do pobrania – wniosek o  SOFI/BSN:

1.Instrukcja wniosek o BSN – Sofi

2. Umowa inne usługi

3.dokument w j.holenderskim,

4. zaświadczenie kraje UE – EOG

5. dokument dotyczący kopii dowodu osobistego

6.Pełnomocnictwo