Dodatek do ubezpieczenia

Jeżeli pracowałeś na terenie Holandii i opłacałeś ubezpieczenie zdrowotne lub pracodawca robił to za Ciebie, możesz starać się o zwrot części poniesionych kosztów. Pomożemy Ci w tym!

Co to jest Zorgtoeslag?

Dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego – Zorgtoeslag jest to ulga, która rekompensuje częściowo wysokie koszty obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii.

 

Warunki, jakie musisz spełniać, by ubiegać się o Zorgtoeslag?

  • ukończone 18 lat lub więcej,
  • posiadanie ubezpieczenia na terenie Holandii,
  • osoby samotne – dochód brutto nie większy niż € 28.720 w roku 2018, natomiast w roku 2019 większy niż € 29.562
  • osoby posiadające toeslagpartner – suma dochodów partnerów w roku 2018 nie przekraczająca € 35.996, natomiast w roku 2019 nie  większy niż  € 37.885

 

Jaką kwotę można otrzymać?

Maksymalna kwota świadczenia za rok 2018 wynosi 94 euro miesięcznie dla osób samotnych, a 176 euro miesięcznie dla małżeństw. Aby uzyskać dodatek Zorgtoeslag w przypadku współmałżonków, wymagane jest, aby partner fiskalny również opłacał ubezpieczenie zdrowotne na terenie Holandii, wówczas dodatek zostanie zsumowany.

Przyznanie dodatku zależy od wysokości dochodów. Im niższe dochody, tym wyższy dodatek zdrowotny. Należy pamiętać o powiadomieniu w porę o zmianach sytuacji osobistej, mających wpływ na prawo do pobierania dodatku i jego wysokość, np. o zakończeniu pracy w Holandii.

Poniżej przedstawiamy kwoty dofinansowania do ubezpieczenia zorgtoeslag w 2019 wraz z porównaniem do roku 2018 w zależności od otrzymywanego dochodu:

Dochody w euro do: Osoby samotne/miesiąc Z partnerem fiskalnym/miesiąc Dochody w euro do: Osoby samotne/miesiąc Z partnerem fiskalnym/miesiąc
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
19.000 94 € 99 € 176 € 192 € 27.500 15 €  25 € 97 € 118 €
19.500 94 € 99 € 176 € 192 € 28.000  10 €  19 € 91 € 113 €
20.000 94 € 99 € 176 € 192 € 28.500  4 €  13 € 86 € 107 €
20.500 94 € 99 € 176 € 192 € 29.000  8 € 80 € 102 €
21.000 88 € 98 € 170 € 192 € 29.500  2 € 74 € 95 €
21.500 83 € 92 € 164 € 186 € 30.000 69 € 90 €
22.000 77 € 87 € 159 € 180 € 30.500 63 € 85 €
22.500 71 € 81 € 153 € 175 € 31.000 58 € 79 €
23.000 66 € 75 € 148€ 169 € 31.500 52 € 73 €
23.500 60 € 70 € 142 € 164 € 32.000 46 € 68 €
24.000 55 € 64 € 136 € 158 € 32.500 41 € 62 €
24.500 49 € 58 € 131 € 152 € 33.000 35 € 57 €
25.000 43 € 53 € 125 € 147 € 33.500 30 € 51 €
25.500 38 € 47 € 119 € 141 € 34.000 24 €  45 €
26.000 32 € 42 € 114 € 135 € 34.500 18 €  40 €
26.500 26 € 36 € 108 € 130 € 35.000 13 €  34€
27.000 21 € 30 € 103 € 124 € 35.500  7 €  28 €

Do kiedy można wnioskować o Zorgteoslag?Należy pamiętać, że wnioski na dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego za rok 2018 będą przyjmowane do 10 sierpnia 2019. Natomiast za rok 2019 wnioski można składać przez cały rok 2019 aż do 31 sierpnia 2020. Po tym terminie pieniądze przysługujące nam z tego tytułu przepadają bezpowrotnie.

 

Dokumenty potrzebne do wykonania usługi:

  • kopia wszystkich posiadanych holenderskich dokumentów podatkowych – za dany rok podatkowy ( w przypadku braku dokumentu Jaaropgaaf prosimy dostarczyć ostatni pasek wypłaty – salaris ),
  • kopia polisy ubezpieczeniowej ( np. HollandZorg, CZ, Zorgverzekering ),
  • potwierdzenia opłacanych składek ( np. wydruki bankowe, salarisy ).

 

Pamiętajmy o spójności danych, które przekazujemy

Zawsze musimy pamiętać o zachowaniu spójności naszych danych personalnych. W przypadku zmiany adresu lub konta należy urząd o tym poinformować, dlatego że urząd będzie kierował korespondencję na adres znany w systemie, a zwrot dodatku na konto widniejące w systemie urzędu.

 

Procedura usługi „Krok po kroku”

1. Dostarczenie do nas niezbędnych dokumentów.

Na naszej stronie internetowej  można pobrać komplet dokumentów niezbędnych do starania się o dodatek do ubezpieczenia – Zorgteoslag. Na pierwszej stronie znajduje się instrukcja, jakie dokumenty należy do nas dostarczyć. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów wysyłamy dokumenty również na e-maila oraz za pośrednictwem poczty polskiej bezpośrednio do domu. Dokumenty można również uzyskać we wszystkich naszych oddziałach w całej Polsce.

2. Od sporządzenia wniosku do otrzymania decyzji.

Odeślij do nas podpisane dokumenty, wtedy my zajmiemy się resztą. W momencie gdy posiadamy komplet dokumentów oraz opłacona usługę przystępujemy do sporządzenia wniosków. Osobiście wysyłamy je do odpowiedniego urzędu skarbowego. Okres oczekiwania na decyzję trwa od 2 do 3 miesięcy, natomiast jest to tylko termin umowny. Decyzja przychodzi bezpośrednio do Klientów i widnieje na niej dokładna kwota zwrotu oraz informacje dotyczące konta bankowego. W niektórych przypadkach konto należy potwierdzić, dlatego niezbędne jest zachowanie ciągłości korespondencji pomiędzy nami a urzędem.W trakcie pracy nad wnioskiem przez Holenderski Urząd Skarbowy mogą przychodzić do Ciebie pisma, których kopie prosimy w miarę możliwości jak najszybciej przesłać na e-maila lub pocztą tradycyjną. Wtedy znacznie przyśpieszy to wydanie decyzji i zwrot dodatku na konto.

3. Zwrot dodatku do ubezpieczenia.

Po otrzymaniu decyzji urząd przelewa dodatek na konto od 4 do 6 tygodni. Po otrzymaniu decyzji istnieją dwa sposoby wypłaty środków: co miesiąc przelewem na konto bądź jednorazowa wypłata środków po zakończeniu roku podatkowego, za który zwrot został przyznany. Zwrot dodatku jest wypłacany przez holenderski urząd skarbowy bezpośrednio na konto podatnika. Jeśli kwota dodatku jest niezgodna z wyliczoną, to istnieje możliwość odwołania się od decyzji w terminie 6 tygodni od daty jej wystawienia.

 

Dokumenty do pobrania: