Zmiana adresu Szwecja

Zmiana adresu

  • Czy chcą Państwo zmienić adres korespondencyjny /kontaktowy jaki maja Państwo przypisany w systemie zagranicznego urzędu skarbowego?
  • Zmienili Państwo swój adres zamieszkania/zameldowania?Należy niezwłocznie o tym fakcie poinformować zagraniczny urząd skarbowy. Uniknie się tym samym sytuacji kiedy to urząd będzie przesyłał pisma na Państwa były adres. Brak reakcji na wezwanie z zagranicznego urzędu skarbowego może nieść za sobą wiele niepotrzebnych kosztów i komplikacji. Mogą tego Państwo łatwo uniknąć.
  • W zagranicznym urzędzie skarbowym jako adres do kontaktu mają Państwo podany zagraniczny adres kontaktowy? Zmienili Państwo miejsce pracy, tym samym adres zamieszkania ? Musisz o tym fakcie poinformować zagraniczny urząd skarbowym.
  • W zagranicznym urzędzie skarbowym jako adres do kontaktu mają Państwo podany zagraniczny adres kontaktowy? Chcą go Państwo jednak zmienić na polski adres kontaktowy?Zakończenie pracy w danym kraju nie wiąże się z zakończeniem kontaktu z zagranicznym urzędem skarbowym.

W tych jak i innych działaniach związanych ze zmiana adresu korespondencyjnego/kontaktowego w zagranicznym urzędzie skarbowym chętnie Państwu pomożemy.

 

Dokumenty do pobrania:

1. INSTRUKCJA ZMIANA ADRESU SZWECJA

2. FORMULARZ ZMIANA ADRESU SZWECJA

3. UMOWA

4. Moving abroad notofication

5. Pełnomocnictwo

6. Dokument dotyczący kopii dowodu osobistego