Rejestracja konta Szwecja

Rejestracja konta

  • Zagraniczny urząd skarbowy wzywa Państwa do rejestracji numeru rachunku bankowego w swoim systemie?
  • Otrzymali Państwo zwrot podatku ze Szwecji w formie „czeku”, a chcą Państwo otrzymać jednak zwrot na rachunek bankowy?
  • Zmienili Państwo swój numer rachunku bankowego?
  • Dokonali Państwo zamknięcia rachunku bankowego jaki był zarejestrowany w zagranicznym urzędzie skarbowym?
  • Chcą Państwo zmienić zagraniczny numer rachunku na polski bądź odwrotnie?

Zakończenie pracy w danym kraju nie wiąże się z zakończeniem kontaktu z zagranicznym urzędem skarbowym.

W tych jak i innych działaniach związanych ze zmianą/rejestracja rachunku bankowego w zagranicznym urzędzie skarbowym chętnie Państwu pomożemy.

Dokumenty do pobrania:

1. INSTRUKCJA REJESTRACJA KONTA SZWECJA

2. FORMULARZ REJESTRACJA KONTA SZWECJA

3. UMOWA

4. Pełnomocnictwo

5. Dokument dotyczący kopii dowodu osobistego

6. Bank account for tax refunds