Zmiany w przyznawaniu zasiłku rodzinnego – Kindergeld

Z dniem 1 stycznia 2018 roku wejdą w życie nowe zmiany w kwestii wypłacania niemieckiego zasiłku rodzinnego (Kindergeld). Dotychczas o świadczenie można było się starać za okres czterech ostatnich lat, natomiast od 2018 roku będzie można je pozyskać tylko za ostatnie sześć miesięcy.

Familienkasse (Niemiecka Kasa Świadczeń Rodzinnych), od nowego roku będzie przyznawać świadczenie Kindergeld jedynie 6 miesięcy wstecz od daty  złożenia wniosku w urzędzie, a nie jak dotychczas 4 lata wstecz
Zasiłek rodzinny na:
• pierwsze i drugie dziecko to 192 Eur
• trzecie dziecko 198 Eur
• czwarte i każde kolejne dziecko 223 Eur

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>