Rejestracja NEMkonta

Nie masz zarejestrowanego NemKonta?

Zgłoś się do nas!

Polacy, którzy pracują lub pracowali w Danii, a nie posiadają jeszcze konta bankowego w tym kraju, powinni zarejestrować swój numer rachunku w tamtejszym urzędzie. Nieposiadanie prywatnego konta bankowego w systemie spowoduje, że wypłaty pieniędzy z tytułu zwrotu podatku lub innych świadczeń zostaną wstrzymane.

Co to jest NemKonto?

NemKonto to standardowy rachunek bankowy, który jest niezbędny, jeśli mieszkasz i pracujesz na terenie Danii. System NemKont pojawił się w ramach ucyfrowienia, czyli digitalizacji duńskiego sektora publicznego. Rachunek bankowy zarejestrowany w tym systemie wykorzystuje się do przekazywania środków z różnych tytułów, np. wynagrodzenia, rozliczonego podatku z duńskim urzędem skarbowym, zasiłku rodzinnego, zasiłku dla bezrobotnych, itp.

Rejestrując swój rachunek w systemie NemKonto możesz mieć pewność co do bezpieczeństwa przesyłanych informacji.

Nemkontem może być konto duńskie, które po otwarciu jego dane zostają automatycznie przekazane do SKAT-u lub konto polskie ( wyłącznie złotówkowe ), które należy zarejestrować.

Pamiętajmy o spójności danych, które przekazujemy

Zawsze musimy pamiętać o zachowaniu spójności naszych danych personalnych. W przypadku zmiany adresu lub konta należy urząd o tym poinformować, dlatego że urząd będzie kierował korespondencję na adres znany w systemie, a zwrot urlopowego na konto widniejące w systemie urzędu.

Procedura „Krok po kroku”

1. Dostarczenie do nas niezbędnych dokumentów.

Na naszej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty do pobrania” można pobrać komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji NemKonta. Na pierwszej stronie znajduje się instrukcja, jakie dokumenty należy do nas dostarczyć. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów wysyłamy dokumenty również na e-maila oraz za pośrednictwem poczty polskiej bezpośrednio do domu. Dokumenty można również uzyskać we wszystkich naszych oddziałach w całej Polsce.

2. Sporządzenie wniosków.

Odeślij do nas podpisane dokumenty, wtedy my zajmiemy się resztą. W momencie, gdy posiadamy komplet dokumentów oraz opłaconą usługę, przystępujemy do sporządzenia specjalnych wniosków. Osobiście wysyłamy je do odpowiedniego urzędu w Danii i oczekujemy na list zwrotny. Odpowiedź zwrotna z urzędu zostaje przesłana bezpośrednio na adres Klienta.

3. Aktywacja.

Aktywację konta przeprowadzamy w ramach jednej usługi. Procedura aktywacji i rejestracji rachunku w NemKonto trwa średnio 2 miesiące i kończy się otrzymaniem przez podatnika kodu aktywacyjnego. Należy go aktywować w przeciągu 30 dni od daty wydania dokumentu przez urząd duński – SKAT. W innym przypadku kod aktywacyjny staje się nieważny i całą procedurę należy rozpocząć od nowa.

1. INSTRUKCJA DANIA NEMKONTO

2. FORMULARZ NemKonto DANIA

3. Foreign NemKonto_Citizen

4. Dokument dotyczący kopii dowodu osobistego

5. Pełnomocnictwo

6. UMOWA