Obsługa świadczeń emerytalnych

Postanowiłeś zakończyć przygodę z Holandią i zdecydowałeś się powrócić do kraju? Pamiętaj o swojej emeryturze!

 

W Holandii istnieją trzy rodzaje emerytur:

  • emerytura podstawowa (AOW), która jest wypłacana po uzyskaniu wieku emerytalnego ( na dzień dzisiejszy jest to 67 rok życia ) przez SVB
  • emerytura z II filaru – jest to emerytura opłacana przez pracodawcę do funduszu emerytalnego;
  • emerytura z III filaru – jest to emerytura opłacana samodzielnie z prywatnego ubezpieczenia emerytalnego.

 

Co to jest emerytura z II filaru?

Jest to dodatkowa emerytura, której składki odprowadzane są na specjalne konta emerytalne w funduszach przez pracodawcę. W Holandii jest bardzo wiele funduszy emerytalnych (pensioenfondsen). W zależności od branży, w której się pracuje, pracodawca zazwyczaj opłaca składki w danym funduszu, np. agencje pośrednictwa pracy ( STIPP ), sektor rolny ( BPL ), sektor budowlany ( BPF ) itd.

Pracodawca jest zobowiązany odprowadzać składki na konta emerytalne w funduszach w momencie, gdy:

  • pracownik ukończył 21 rok życia
  • po przepracowaniu co najmniej 26 tygodni u tego samego pracodawcy.

Składki z tego tytułu są obowiązkowe i średnia jej wysokość wynosi 2,6%. Po przejściu na emeryturę składki z II filaru będą doliczane do emerytury podstawowej, czyli AOW.

 

Jak sprawdzić, czy jestem ubezpieczony w II filarze i ile dostanę dodatkowej emerytury?

Fundusze emerytalne regularnie wysyłają informacje do ubezpieczonych. Jeśli opłacane są składki na dodatkową emeryturę, w związku z tym co roku fundusz wysyła dokument z informacją na temat szacunkowej wysokości przyszłej dodatkowej emerytury. Dokument ten nazywa się Uniform Pensioen Overzicht.                                  
W momencie zmiany pracodawcy, który odprowadzał składki do innego funduszu emerytalnego, to informację od tego wcześniejszego funduszu, który nadal zarządza naszymi dawnymi składkami, powinniśmy dostawać raz na 5 lat.

Jeżeli często zmieniałeś pracodawce, bardzo istotne jest, aby przetrzymywać korespondencje z wszystkich funduszy, tak, aby mieć dostęp do informacji, gdzie i na jaki fundusz były odkładane składki. Istotne jest to, że każdy pracodawca może wybrać inny fundusz, co oznacza, że Twoje składki mogą być porozrzucane po wielu funduszach i trzeba będzie je skompletować.

 

Czy mogę otrzymać emeryturę z II filaru wcześniej i jednorazowo?

W przypadku osób, których pracodawca odprowadzał składki do funduszu emerytalnego, istnieje możliwość otrzymania emerytury w całości i jednorazowo. Muszą być spełnione dwa podstawowe warunki:

  • wysokość dodatkowej emerytury z II filaru po osiągnięciu wieku emerytalnego musi być niższa niż 462,88 euro rocznie. Z taką sytuacją spotkać się może wielu Polaków, którzy pracowali w Holandii jedynie przez krótki okres dla pracodawcy odprowadzającego składki na fundusz emerytalny, wobec czego nie zgromadzili w koncie emerytalnym zbyt dużych środków
  •  od chwili ostatniej wpłaty składki do funduszu muszą minąć co najmniej dwa lata.

Często fundusze, jeśli spełnione są oba warunki, same zwracają się do ubezpieczonych z propozycją wykupienia ich emerytury jednorazowo. Może się jednak zdarzyć, że nie dostaniesz listu z taką propozycją. W takiej sytuacji możesz się sam zwrócić o wypłacanie Ci tych pieniędzy.

 

Pamiętajmy o spójności danych, które przekazujemy

Zawsze musimy pamiętać o zachowaniu spójności naszych danych personalnych. W przypadku zmiany adresu należy poinformować o tym daną instytucję, dlatego że urząd będzie kierował korespondencję na adres znany w systemie.

 

Procedura usługi „Krok po kroku”

1. Dostarczenie do nas niezbędnych dokumentów.

Na naszej stronie internetowej można pobrać komplet dokumentów niezbędnych do wnioskowania. Na pierwszej stronie znajduje się instrukcja, jakie dokumenty należy do nas dostarczyć. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów wysyłamy dokumenty również na e-maila oraz za pośrednictwem poczty polskiej bezpośrednio do domu. Dokumenty można również uzyskać we wszystkich naszych oddziałach w całej Polsce.

2. Od sporządzenia wniosku do otrzymania pieniędzy.

Odeślij do nas podpisane dokumenty, wtedy my zajmiemy się resztą. W momencie gdy posiadamy komplet dokumentów oraz opłaconą usługę przystępujemy do sporządzenia wniosków. Osobiście wysyłamy je do odpowiedniego urzędu. Okres oczekiwania na decyzję trwa do 3 miesięcy. Decyzja przychodzi bezpośrednio do Klientów i widnieje na niej dokładna kwota zwrotu oraz informacje dotyczące konta bankowego. W niektórych przypadkach konto należy potwierdzić, dlatego niezbędne jest zachowanie ciągłości korespondencji pomiędzy nami a urzędem.W trakcie pracy nad wnioskiem przez holenderski urząd mogą przychodzić do Klientów pisma, których kopie prosimy w miarę możliwości jak najszybciej przesłać na e-maila lub pocztą tradycyjną. Wtedy znacznie przyśpieszy to wydanie decyzji i zwrot dodatku na konto.

3. Zwrot emerytury.

Po otrzymaniu decyzji dotyczącej emerytury urząd przelew pieniądze na konto w terminie od 4 do 6 tygodni od jej wystawienia. Jeżeli na decyzji nie widnieje numer rachunku, wówczas należy zarejestrować konto w urzędzie holenderskim. Po otrzymaniu decyzji istnieją dwa sposoby wypłaty środków: co miesiąc przelewem na konto bądź jednorazowa wypłata środków.

Skorzystaj z naszych usług!

Dokumenty do pobrania:

1. INSTRUKCJA HOLANDIA ŚWIADCZENIE EMERYTALNE

2. FORMULARZ HOLANDIA ŚWIADCZENIE EMERYTALNE

3. Umowa

4. Pełnomocnictwo