Norwegia

Chcesz złożyć wniosek o Barnetrygd? Nie zwlekaj!

Nie musisz nawet wychodzić z domu!

 

Kto może złożyć wniosek o Barnetrygd i jakie musi spełniać warunki?

Obywatel państwa EOG pracuje w Norwegii, a rodzina zamieszkuje w innym państwie EOG:

  • Osoba mieszkająca w kraju EOG, która posiada zatrudnienie, prowadzi działalność gospodarczą lub otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych na terenie Norwegii, ma prawo do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego. Norweski urząd NAV wypłaci różnicę świadczenia pomniejszonego o wysokość otrzymanych świadczeń w kraju zamieszkania dzieci.
  • Osoba mieszkająca w kraju EOG, która pracuje na norweskich statkach lub na norweskim szelfie kontynentalnym, posiada prawo do otrzymywania świadczeń rodzinnych w Norwegii. Wyjątkiem są marynarze z Polski, Łotwy i Rumunii, którzy pracują na statkach zarejestrowanych w NIS ( Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków ). Wymienieni marynarze podlegają przepisom zabezpieczenia socjalnego w kraju rodzinnym.

Pracownik delegowany z państwa EOG do Norwegii:

  • Osoba oddelegowana z kraju rodzinnego do pracy przy zleceniu w Norwegii – nie posiada prawa do otrzymywania świadczeń rodzinnych w Norwegii. Powodem jest to, iż dana osoba nadal pracuje dla pracodawcy w kraju zamieszkania i podlega pod system ubezpieczeń społecznych w kraju zamieszkania.
  • Małżonka/małżonek bądź konkubina/konkubent i dziecko przyjadą do Norwegii i małżonek/konkubent podejmie tutaj pracę, w tym momencie stanie się on/ona członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych ( folketrygden ) i w ten sposób uzyska prawo do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego, nawet w przypadku gdy pobyt w Norwegii będzie krótszy niż 12 miesięcy. Warunkiem jest, aby małżonek/konkubent i dziecko byli obywatelami państwa EOG.

Barnetrygd wypłacane jest na każde dziecko od urodzenia do ukończenia 18 roku życia. Jeżeli dziecko powyżej 18. roku życia nadal się uczy, to zasiłek i tak mu nie przysługuje.

Wniosek o norweski zasiłek rodzinny możemy składać nawet do 3 lat wstecz, tj. 2018, 2017, 2016. Norweski urząd nadpłaci zasiłek za zaległe lata/miesiące.

 

Wysokość wypłacanego zasiłku rodzinnego z Norwegii

Każdemu dziecku przysługuje zasiłek w wysokości 970 NOK miesięcznie. Wysokości zasiłku nie jest uzależniona od wieku i ilości dzieci.

Zasiłek rodzinny jest wypłacany miesięcznie. W większości przypadków wypłacany jest ostatniego dnia miesiąca.

 

Zasiłek opiekuńczy w Norwegii – Kontantstøtte

Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest na dzieci od 13 do 23. miesiąca życia, maksymalnie przez 11 miesięcy. Wysokość miesięcznego świadczenia wynosi 7.500 NOK. Od momentu złożenia wniosku norweski urząd wypłaca zasiłek do 3 miesięcy wstecz. Zasiłek ten należy się osobom, które w pełni pokrywają koszty utrzymania dziecka. Prawo norweskie uważa, że w tym okresie utrzymanie dziecka jest bardzo kosztowne.

 

Dokumenty potrzebne do wnioskowania o zasiłek:

starMiędzynarodowy akt małżeństwa.

starMiędzynarodowy akt urodzenia dziecka/dzieci.

starZaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce ( wraz z tłumaczeniem ).

starDecyzja o przyznaniu bądź odmowie przyznania zasiłku rodzinnego w Polsce – wydana przez właściwy ROPS (wraz z tłumaczeniem).

starKopie wszystkich umów o pracę – za okres, o który ubiegasz się o zasiłek.

starKopia karty podatkowej – SKATTEKORT.

starLONNSY – za okres, o który ubiegasz się o zasiłek.

starPAYSLIPY ( paski wypłat ) – za okres, o który ubiegasz się o zasiłek.

 

Pamiętajmy o spójności danych, które przekazujemy

Zawsze musimy pamiętać o zachowaniu spójności naszych danych personalnych. W przypadku zmiany nazwiska – wszystkie dokumenty muszę być podpisane tym samym nazwiskiem, które widnieje na dokumentach z norweskich urzędów.

Ponadto musimy zebrać informacje o dochodach w Polsce lub innych krajach. Niezbędna jest również historia naszego zatrudnienia, daty rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz nazwa i adres pracodawcy.

 

Procedura zwrotu podatku „Krok po kroku”

1. Dostarczenie do nas niezbędnych dokumentów.

Na naszej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty do pobrania” można pobrać komplet dokumentów niezbędnych do wnioskowania. Na pierwszej stronie znajduje się instrukcja, jakie dokumenty należy do nas dostarczyć. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów wysyłamy dokumenty również na e-maila oraz za pośrednictwem poczty polskiej bezpośrednio do domu. Dokumenty można również uzyskać we wszystkich naszych oddziałach w całej Polsce.

2. Od sporządzenia wniosku do otrzymania decyzji.

Odeślij do nas podpisane dokumenty, wtedy my zajmiemy się resztą. W momencie gdy posiadamy komplet dokumentów oraz opłaconą usługę przystępujemy do sporządzenia wniosku o zasiłek rodzinny. Osobiście wysyłamy go do odpowiedniego urzędu w Norwegii. Okres oczekiwania na decyzję trwa od 6 do 9 miesięcy, natomiast jest to tylko termin umowny. Decyzja przychodzi bezpośrednio do Klienta i widnieją na niej dokładne kwoty przyznanego zasiłku. W niektórych przypadkach należy potwierdzić konto, dlatego niezbędne jest zachowanie ciągłości korespondencji pomiędzy nami a urzędem. W trakcie przetwarzania wniosku przez Norweski Urząd Rodzinny – NAV mogą przychodzić do Klienta pisma, których kopie prosimy w miarę możliwości jak najszybciej przesłać na e-maila lub pocztą tradycyjną. Wtedy znacznie przyśpieszy to wydanie decyzji i przelanie pieniędzy na rachunek bankowy.

3. Wypłata zasiłku rodzinnego.

Po otrzymaniu decyzji urząd przelewa zasiek na konto od 4 do 6 tygodni. Jeśli kwota jest niezgodna z wyliczoną, to istnieje możliwość odwołania się od decyzji w terminie jednego miesiąca od daty jej wystawienia.

Skorzystaj z naszych usług!

Dokumenty do pobrania:

1. INSTRUKCJA ZASIŁEK NORWEGIA

2. FORMULARZ ZASIŁEK NORWEGIA

3. Umowa zasiłek

4. Pełnomocnictwo