Belgia

Szybkie i dokładne rozliczenie zwrotu podatku z Belgii?

Chętnie pomożemy!

 

Zwrot podatku z Belgii już na Ciebie czeka – sprawdź sam!

Zwrot nadpłaconego podatku z Belgii przysługuje każdej osobie, która legalnie pracowała na terenie Belgii oraz za którą pracodawca odprowadzał podatek. O zwrot podatku za pracę w Belgii można ubiegać się za 3 ostatnie lata, tj. 2016, 2017, 2018.

Rozliczenie się z belgijskim urzędem jest obowiązkowe. Jeżeli podatnik nie złoży deklaracji w terminie, naraża się na karę ze strony urzędu. Czasami zdarza się, że urząd belgijski rozlicza podatnika samodzielnie, ale wówczas niejednokrotnie pomija ulgi związane z rodziną, np. ulga na dzieci, małżonka.

Termin złożenia rozliczenia w urzędzie belgijskim widnieje na deklaracji. Nierezydenci rozliczają się w urzędzie belgijskim jesienią, natomiast rezydenci w czerwcu.

Dokumenty potrzebne do rozliczenia się:

  • belgijska karta podatkowa ( fiche / loonfiche ) wydawana za każdy rok podatkowy po 31 grudnia danego roku przez pracodawcę lub roczne zestawienie płacowe „Individuele rekening” bądź miesięczne paski wypłat ( loonbrief / loonbon / fiche de salaire / bulletin de paie ) – potrzebne są wszystkie paski wypłat z całego okresu zatrudnienia od każdego pracodawcy z danego roku podatkowego;
  • zaświadczenie o dochodach z polskiego urzędu skarbowego EU/EWR.

Czy w rozliczeniu z Belgią wykazujemy dochody z innych krajów?
W trakcie rozliczenia podatku z Belgii należy przedstawić i udokumentować wszystkie dochody z innych krajów, w których się pracowało, np. z Polski, Niemiec itd. Dzięki temu urzędnicy mogą poprawnie przypisać podatnika do grupy podatkowej oraz określić prawo do ulg podatkowych. Dochody te również są weryfikowane pod względem unikania podwójnego opodatkowania. Dodatkowo należy pamiętać o ujawnieniu dochodów współmałżonka.

Z jakich ulg można skorzystać w rozliczeniu z belgijskim urzędem skarbowym?
Istnieje możliwość odzyskania pełnego zwrotu podatku. Muszą być spełnione dwa kluczowe warunki:

  • minimum 75% dochodów musi pochodzić z Belgii;
  • dochody podatnika nie mogą przekroczyć kwoty wolnej od podatku.  Oznacza to, że jeśli dochód podatnika nie przekroczył tej kwoty, to należy się cały, potrącony przez pracodawcę podatek.

W przypadku przekroczenia kwoty wolnej od podatku istnieje możliwość skorzystania z ulg i odliczeń.

Jeżeli podatnik jest w związku małżeńskim, to w świetle przepisów prawa belgijskiego powinien rozliczyć się razem ze współmałżonkiem i wykazać jego dochody w zeznaniu. Zazwyczaj jest to korzystne ( zwłaszcza jeżeli współmałżonek nie posiada dochodów lub są bardzo niskie ), ponieważ w belgijskim prawie podatkowym jest z tego tytułu wiele ulg i szereg korzyści.

Pamiętajmy o spójności danych, które przekazujemy
Zawsze musimy pamiętać o zachowaniu spójności naszych danych personalnych. W przypadku zmiany adresu lub konta należy urząd o tym poinformować, dlatego że urząd będzie kierował korespondencję na adres znany w systemie, a zwrot podatku na konto widniejące w systemie urzędu.
Ponadto musimy zebrać informacje o dochodach w Polsce lub innych krajach. Niezbędna jest również historia naszego zatrudnienia, daty rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz nazwa i adres pracodawcy.

Procedura zwrotu podatku „Krok po kroku”

1. Dostarczenie do nas niezbędnych dokumentów.
Na naszej stronie internetowej można pobrać komplet dokumentów niezbędnych do rozliczenia się. Na pierwszej stronie znajduje się instrukcja, jakie dokumenty należy do nas dostarczyć. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów wysyłamy dokumenty również na e-maila oraz za pośrednictwem poczty polskiej bezpośrednio do domu. Dokumenty można również uzyskać we wszystkich naszych oddziałach w całej Polsce.

2. Od sporządzenia deklaracji do otrzymania decyzji.
Odeślij do nas podpisane dokumenty, wtedy my zajmiemy się resztą. W momencie, gdy posiadamy komplet dokumentów oraz opłaconą usługę, przystępujemy do sporządzenia zeznania podatkowego. Osobiście wysyłamy je do odpowiedniego urzędu skarbowego. Okres oczekiwania na decyzję trwa od 3 do 6 miesięcy, natomiast jest to tylko termin umowny. Decyzja podatkowa przychodzi bezpośrednio do Klientów i widnieje na niej dokładna kwota zwrotu/dopłaty.

3. Zwrot podatku.
Po otrzymaniu decyzji podatkowej urząd przelewa zwrot na konto w terminie do 3 miesięcy od jej wystawienia. Jeżeli na decyzji nie widnieje numer rachunku, wówczas należy zarejestrować konto w urzędzie belgijskim. Jeśli kwota zwrotu/dopłaty podatku jest niezgodna z wyliczoną, to istnieje możliwość odwołania się od decyzji w terminie sześciu miesięcy od daty jej wystawienia.

Dokumenty do pobrania – rok podatkowy 2016-2018:

1. INSTRUKCJA BELGIA

2. FORMULARZ BELGIA

3. Umowa podatek

4. Zaświadczenie EU-EWR Belgia

5. Tax-On-Web

6. opgaaf biutenlandse rekeningnummer

7. Dokument dotyczący kopii dowodu osobistego

8. Pełnomocnictwo