Belgia

Chcesz złożyć wniosek o Kinderbijslag? Nie zwlekaj!

Chętnie pomożemy!

 

Kto może złożyć wniosek o Kinderbijslag i jakie musi spełniać warunki?

  • osoba pracująca legalnie na terenie Belgii lub posiadająca prawo do pobierania belgijskich świadczeń ( np. chorobowe, bezrobotne itp. ),
  • osoba prowadząca działalność gospodarczą na terenie Belgii.

Dzieciom w wieku od 18 do 25 roku życia również przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego. Warunkiem jest uczęszczanie do szkoły średniej – wymagane jest minimum 17 godzin lekcyjnych w ciągu tygodnia lub studiujące w szkolnictwie wyższym ( muszą to być studia lub szkoła wyższa ) – wymagane jest minimum 13 godzin zajęć w ciągu tygodnia.

Dzięki koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz prawu swobodnego przemieszczania się na terenie Unii Europejskiej powstają dodatkowe gwarancje otrzymania zasiłku rodzinnego. Dzięki tej koordynacji powstało prawo do zasiłku rodzinnego na dzieci mieszkające w Polsce, przy zatrudnieniu jednego z rodziców w Belgii.

W momencie zatrudnienia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie Belgii można ubiegać się o zasiłek rodzinny dla dzieci mieszkających dalej na terenie Polski. Pracownicy oddelegowani przez polskiego pracodawcę do pracy w Belgii nie mogą pobierać zasiłku.

Bez względu na miejsce pobytu dziecka zasiłek przysługuje jednemu z rodziców lub opiekunowi prawnemu dziecka.

Wniosek o belgijski zasiłek rodzinny możemy składać nawet do roku wstecz. Belgijski urząd nadpłaci zasiłek za zaległe miesiące.

Wysokość wypłacanego zasiłku rodzinnego z Belgii

Ilość dzieci
1. i 2. dziecko 93,93 Euro
3. dziecko 173,80Euro
4. i więcej dzieci 259,49Euro

 

Ze względu na wiek dziecka są wypłacane dodatkowe pieniądze:

Ilość dzieci
6-11 lat 15,73 Euro
12-17 lat 23,95 Euro
18-24 lat 27,60 Euro

Zasiłek jest wypłacany miesięcznie. Według prawa belgijskiego świadczenia wypłacane są matce dziecka.

Dokumenty potrzebne do wnioskowania o zasiłek:

  • Międzynarodowy akt małżeństwa.
  • Międzynarodowy akt urodzenia dziecka/dzieci.
  • Zaświadczenie o pobieraniu lub o niepobieraniu świadczeń rodzinnych w Polsce.
  • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce.
  • Kopia decyzji o przyznaniu belgijskiego zasiłku rodzinnego.

 

Pamiętajmy o spójności danych, które przekazujemy

Zawsze musimy pamiętać o zachowaniu spójności naszych danych personalnych. W przypadku zmiany nazwiska – wszystkie dokumenty muszę być podpisane tym samym nazwiskiem, które widnieje na dokumentach z belgijskich urzędów.

Ponadto musimy zebrać informacje o dochodach w Polsce lub innych krajach. Niezbędna jest również historia naszego zatrudnienia, daty rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz nazwa i adres pracodawcy.

 

Procedura zwrotu podatku „Krok po kroku”

1. Dostarczenie do nas niezbędnych dokumentów.

Na naszej stronie internetowej można pobrać komplet dokumentów niezbędnych do wnioskowania. Na pierwszej stronie znajduje się instrukcja, jakie dokumenty należy do nas dostarczyć. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów wysyłamy dokumenty również na e-maila oraz za pośrednictwem poczty polskiej bezpośrednio do domu. Dokumenty można również uzyskać we wszystkich naszych oddziałach w całej Polsce.

2. Od sporządzenia wniosku do otrzymania decyzji.

Odeślij do nas podpisane dokumenty, wtedy my zajmiemy się resztą. W momencie gdy posiadamy komplet dokumentów oraz opłaconą usługę przystępujemy do sporządzenia wniosku o zasiłek rodzinny. Osobiście wysyłamy go do odpowiedniego urzędu w Belgii. Okres oczekiwania na decyzję trwa od 6 do 9 miesięcy, natomiast jest to tylko termin umowny. Decyzja przychodzi bezpośrednio do Klienta i widnieją na niej dokładne kwoty przyznanego zasiłku. W niektórych przypadkach należy potwierdzić konto, dlatego niezbędne jest zachowanie ciągłości korespondencji pomiędzy nami a urzędem. W trakcie przetwarzania wniosku przez Belgijski Urząd Rodzinny – Famifed mogą przychodzić do Klienta pisma, których kopie prosimy w miarę możliwości jak najszybciej przesłać na e-maila lub pocztą tradycyjną. Wtedy znacznie przyśpieszy to wydanie decyzji i przelanie pieniędzy na rachunek bankowy.

3. Wypłata zasiłku rodzinnego.

Po otrzymaniu decyzji urząd przelewa zasiek na konto od 4 do 6 tygodni. Jeśli kwota jest niezgodna z wyliczoną, to istnieje możliwość odwołania się od decyzji w terminie jednego miesiąca od daty jej wystawienia.

Skorzystaj z naszych usług!

Dokumenty do pobrania:

1. INSTRUKCJA ZASIŁEK BELGIA

2. FORMULARZ ZASIŁEK BELGIA

3. Umowa zasiłek

4. Wniosek

5. Pełnomocnictwo